Condicions d'ús

  1. Els Xecs podran canviar-se pel doble del seu valor en qualsevol dels comerços associats a la present campanya.

  2. Poden adquirir-se Xecs fins a un màxim de 50 euros de cost per persona, aquest valor serà pel doble en ser canviat en el comerç.

  3. Cadascun dels Xecs adquirits haurà de ser consumit en un únic comerç i una única compra, no podent-se fraccionar en diverses compres ni utilitzar més d'un Xec en cada una.

  4. Els Xecs hauran de ser adquirits amb targeta bancària, acceptant-se tant dèbit com crèdit, de les marques Visa o Mastercard.

  5. El Xec haurà de mostrar-se en el comerç en el moment del pagament de la compra, podent-se presentar tant imprés en paper com en el propi dispositiu mòbil del client.

  6. Per a poder canviar els Xecs en els comerços on vagen a realitzar la compra, els clients hauran d'identificar-se amb el seu NIF.

  7. La present campanya està organitzada per l'Ajuntament i les Associacions de Comerciants d'Ontinyent. Davant qualsevol error o dubte en la inclusió de les dades, tant dels Ciutadans com dels Comerços, hauran de dirigir-se al Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, en el telèfon 96 291 82 27 i en horari de 8:00h a 15:00h.

  8. La compra d'aquest Xec i la seua posterior utilització als establiments participants en la campanya suposa l'acceptació d'una subvenció de l'Ajuntament d'Ontinyent en favor de la persona que realiza la compra. Aquesta subvenció es considera guany patrimonial als efectes de l'IRPF i està subjecta a les obligacions fiscals que corresponguen.